Vedení IT

S vedením IT spolupracujeme prakticky ve dvou základních rovinách. Nejčastější je spolupráce v rámci jedné zakázky, které definuje vedení IT dle svých potřeb.

Druhým způsobem je dlouhodobá spolupráce s vedením IT obvykle s cílem zavedení a optimalizace procesního řízení v rámci IT. Příkladem dlouhodobé spolupráce jsou například:

  • Růst IT nebo sloučení 2 IT;
  • Formalizace IT procesů, sestavení IT reportingu;
  • Formalizace předpisové základny IT;
  • Projektový dozor při implementaci nových IS;
  • Příprava na certifikaci, např. ISO 27001 nebo 20 000
  • Příprava a realizace projektů, výběrových řízení nebo žádostí o podporu.

Průběh dlouhodobé spolupráce je svým průběhem obdobný jako dlouhodobá spolupráce s oddělením interního auditu. Pouze místo dodávek detailních auditních služeb jsou dodávány služby konzultačního charakteru. Roční způsob plánování, získání přehledu pomocí služby AuditScan a systém volných hodin je prakticky totožný se způsobem popsaným v části dlouhodobá spolupráce s oddělením interního auditu.

Popis služeb dostupných v rámci popisované spolupráce získáte v sekci katalog služeb.