Odkazy

 

Níže uvádíme odkazy, které považujeme relevantní pro oblast naší specializaci:

 Odkazy - organizace

IIA www.theiia.org
  www.interniaudit.cz
  www.skiia.sk
   
ISACA www.isaca.org
  www.isaca.cz
   

IT Governance Institute         

www.itgi.org
   
ITIL www.itil-officialsite.com
  www.itsmf.cz

 

Odkazy - normy, metodologie, informace:

ISO normy www.iso.org
ČNI www.cni.cz
NIST www.nist.gov
BS 7799 / ISO 27000   www.iso27001security.com
COBIT www.isaca.org
IT Governance Institut           www.itgovernance.co.uk
Common Criteria www.commoncriteriaportal.org/
  www.niap-ccevs.org
NIST SP 800 Series www.csrc.nist.gov/publications/
RFC Editor www.rfc-editor.org
Webopedia www.webopedia.com
AuditNet www.auditnet.org