Vítáme Vás na stránkách společnosti Rogit, s.r.o.

 

Společnost Rogit je konzultační společností zaměřenou na podporu interního auditu v oblasti IT a procesního řízení. Dále pomáháme našim klientům řešit řízení IT a bezpečnost.

Činnost zajišťují pracovníci s kvalifikací Certifikovaných Interních auditorů (CIA) a Certifikovaných auditorů informačních systémů (CISA). Společnost Rogit, respektive její pracovníci jsou rovněž členy profesních sdružení ČIIA a ISACA.

Základem všech našich služeb je expertíza v oblasti IT, bezpečnosti a procesního řízení s navazující podporou služeb IT. Služby dodáváme jak formou auditů, tak konzultačních prací. Členění a bližší popis našich služeb uvádíme v detailu na těchto stránkách. 
Pro snazší zhodnocení přínosů naší případné spolupráce uvádíme několik otázek, jejichž zodpovězení Vám může přiblížit v jakých oblastech Vám můžeme být nápomocni buď formou auditu nebo formou konzultačních služeb.