Konzultační služby

 

Konzultační služby poskytujeme v oblastech souvisejících s řízením či provozem v IT či řízení procesů celé organizace.

Pokud je přáním klienta navázat a řešit auditní zjištění, pak můžeme poskytnout konzultační služby jako návazné služby na předchozí audit. Při této formě spolupráce však musí být předem vyjasněn případný konflikt mezi závazky auditu a konzultačními službami. Audit výsledků vlastní konzultační činnosti raději přenecháváme jiným kolegům.

Rozsah konzultačních služeb je široký, ale v zásadě lze rozdělit do 3 skupin:

Procesní služby

Zpracování procesních analýz  (BPM resp. BPR), které poskytujeme v mnoha kategoriích popsaných dále. Optimalizaci procesů poskytujeme kompletně pro celou organizaci respektive pro veškeré (hlavní, řídící i podpůrné ) procesy organizace.

 IT Governance - Asistence při řízení IT

Tento typ konzultačních služeb Zavedení efektivních metod řízení v oblasti IT dle standardních metodologií (COBIT, ITIL). Řízení IT jako celku nebo specializovaná spolupráce ve specifických oblastech řízení IT jako je: BCM, řízení investičního cyklu, řízení dodavatelů, apod. Cílem služeb je zvýšení výkonnosti a zlepšení řízení v této oblasti.

Technické služby

Služby zaměřené na vyhodnocení nastavení jednotlivých technologií v IT jako jsou systémy pro řízení infrastruktury, operační systémy, databázové systémy a aplikace.