Nástroje auditu

 

Vzhledem k našemu zaměření máme přehled a znalosti o nástrojích potřebných k výkonu IT auditu. Tyto znalosti nás dovedly ke spolupráci s vybranými výrobci těchto nástrojů.  Níže uvádíme výčet našich partnerů a jejich auditních nástrojů, které distribuujeme. Detailnější popisy jednotlivých nástrojů jsou uvedeny na samostatných stránkách.

AuditPro

Nástroj AuditPro slouží především pro potřeby Software managementu, ale díky dalším modulům jej lze s úspěchem využít i pro celkovou evidenci veškerých IT zařízení, jejich monitoringu a rovněž pro potřebu helpdesku. Detailnější popis produktu AuditPro je uveden na samostatné stránce.

Více informací o produktech společnosti truconneXion, a.s. naleznete buď na stránkách www.auditpro.cz nebo www.txn.cz nebo je Vám rádi poskytneme a předvedeme osobně.

Pentana

Společnost Rogit, s.r.o. je distributorem produktů společnosti Pentana Ltd. pro Českou a Slovenskou republiku. Produkty společnosti Pentana zajišťují informační podporu oddělením interního auditu i externím auditorům jak při řízení a plánování práce auditního oddělení, tak při řízení rizik i řízení lidských zdrojů a především při řízení jednotlivých zakázek a evidenci nápravných opatření a jejich kontrole.

Základní řadu produktů společnosti Pentana tvoří:

  • PAWS
  • Retain Resource Planning
  • Pentana Questionnaire Checker

Více informací o produktech společnosti Pentana naleznete buď na našich stránkách či na stránkách www.pentana.com nebo Vám je rádi poskytneme a předvedeme osobně.