PAWS

Pentana Audit Work System - PAWS je kompletním nástrojem pro podporu činností interního i externího auditora. PAWS pokrývá celou škálu činností od udržování struktury organizace, jejích procesů a aplikací, které mohou tvořit auditní entity přes kompletní řízení rizik nad těmito entitami a následné plánování auditních šetření či zakázek až po podporu řízení konkrétní auditní zakázky včetně definice auditních testů, evidence jejich výsledků, tvorby auditních zpráv včetně evidence auditních nálezů z těchto zpráv a řízení jejich vypořádání auditovanými subjekty. Produkt podporuje češtinu.

 

 

Více informací o produktech společnosti Pentana naleznete buď na stránkách www.pentana.com nebo Vám je rádi poskytneme a předvedeme osobně.