Formy spolupráce

 

V rámci poskytování našich služeb spolupracujeme především s pracovníky a vedoucími oddělení IT, interního auditu a externími auditory. Obvyklý způsob spolupráce s těmito odděleními je popsán samostatně v dalších stránkách.

Další skupinou našich partnerů je zejména, v případě konzultačních - procesních zakázek, vedení organizace.  V oblasti bezpečnostních zakázek mj. spolupracujeme s odděleními řízení rizik či bezpečnosti.

Spolupráce většinou odpovídá klasickému průběhu konzultačních zakázek. Tyto zakázky lze obvykle rozdělit do následujících fází:

  • Plánovací fáze - určení cílů a použitých metod, určení rozsahu a průběhu;
  • Zahajovací fáze - vyžádání  a zpracování podkladů a informací;
  • Vyhodnocovací fáze - zpracování podkladů dle dohodnutých metodik a příprava výsledků;
  • Prezentační fáze - prezentace a předání výsledků obvykle formou zprávy a dodávek obsahu SW.

Výsledky naší práce představujeme obvykle vedení organizace.