IT Governance

 

Tento typ služeb je primárně určen IT manažerům. Jedná se především o tvorbu, formalizaci či optimalizaci existujících procesů v rámci IT oddělení nebo o asistenci při tvorbě či realizací jednotlivých investičních projektů vedoucích ke zlepšení výkonnosti IT služeb. Služby v oblasti IT Govenrance bývají obvykle založeny na dlouhodobém partnerství. V takových  případech využíváme nejčastěji oborové standardy jakými jsou např. metodologie ITIL nebo COBIT. V případě jednotlivých projektů vybíráme postupy především dle účelů projektu.

Samostatnou kapitolou v této oblasti je poskytování poradenství a příprava projektů respektive žádostí o dotace z fondů EU zprostředkovaných agenturou CzechInvest. Specializujeme se na projekty ICT v podnicích a ICT a strategické služby v rámci programu podpory Podnikání a inovace.

Popis služeb dostupných v rámci popisované kategorie získáte v sekci katalog služeb.