Procesní služby

 

V Oblasti procesních analýz (BPM- Business proccess management, respektive NPR - Business proces Reenineering) nabízíme spolupráci již od přechodu z klasických liniových způsobů řízení na procesní způsob řízení organizace, přes optimalizace existujících procesů organizace až po kompletní reegineering procesů či organizace práce klienta. Přičemž cílem našich služeb není samoúčelný přechod na procesní styl řízení, ale především na trvalé zvyšování výkonnosti a řízení pomocí měřitelných cílů i na operativní úrovni organizace.

Prakticky je obsahem zakázek procesního poradenství zavádění, vyhodnocování a optimalizace výkonnosti či kontrolního a řídícího systému procesů samotných. Přičemž se neomezujeme na procesy v oblasti IT, ale pokrýváme veškeré procesy, které IT svými systémy podporuje.

Významnou složkou jsou i služby související s procesem řízení bezpečnosti v organizaci. Od zavádění řízení rizik v celé organizaci po přípravu na certifikace, jako je například ISO 27 001.

Na procesní analýzy můžeme pohlížet z různých úhlů. V katalogu uvádíme pouze typické zaměření cílů procesních analýz, jak je provádíme u našich klientů.

Popis služeb dostupných v rámci popisované kategorie získáte v sekci katalog služeb.