Zvažujete využití auditních služeb?

 

Abychom Vám umožnili lépe zhodnotit zda-li Vám můžeme posloužit v oblasti auditních služeb zodpovězte si sami následující otázky:

 • Máte za úkol prověřit oblast, která značně závisí na automatickém zpracování dat a nevíte jak?
 • Nechcete nebo nemůžete si dovolit specialistu na audity v oblasti IT ve vašem auditním týmu?
 • Splňujete legislativní požadavky s pojené s provozem IT a správou dat? 
  • Zákon o ochraně os. údajů (101/2000 Sb.)
  • Zákon o elektronickém podpisu (227/2000 Sb.)
  • Autorský zákon (121/2000 Sb.)
  • Zákon o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (253/2008 Sb.)
  • Vyhláška ČNB o obezřetném podnikání (123/2207)
  • Zákon o finanční kontrole (320/2001 Sb.)
  • Zákon o ochraně utajovaných informací (412/2005 Sb.)
  • Zákon o Informačních systémech veřejné správy (365/2000 Sb.)
  • A další související předpisy
 • Nakolik závisí vaše hlavní činnosti (agendy) na podpoře IT aplikací?
 • Prověřovali jste funkčnost a přiměřenost vnitřního řídícího a kontrolního systému?
 • Měřili jste efektivnost vašeho IT?
 • Splňuje vaše IT včas a řádně požadavky kladené uživateli a vedením organizace?
 • Znáte a umíte řídit závislost na svých dodavatelích v oblasti IT?
 • Prověřovali jste legálnost používaného sw vybavení?
 • Prověřovali jste bezpečnost vaší infrastruktury?
 • Používáte pro hodnocení IT standardní metodologie? Např.: 
  • ISO 27 000 ( ISO 17799 respektive ISO 13335)
  • ISO 20 000 (ITIL - Information Technology Infrastructure Library)
  • COBIT (Control Objectives for IT and related Technology)
  • GTAG (IIA Global Technology Audit Guidelines)

Pokud si sami nedokážete na výše uvedené otázky uspokojivě odpovědět, rádi s vámi navážeme kontakt a pokusíme se najít společnou uspokojivou odpověď stejně jako se ji snažíme nalézt s našimi klienty.