Spolupráce s externím auditorem

 

V rámci ověřování finančních výsledků vycházejí externí auditoři z podkladů, které v jsou v naprosté většině založeny na výstupech z informačních systémů auditované organizace.

Zodpovědně provedený finanční audit tudíž zahrnuje i zhodnocení systémů z jejichž podkladů finanční audit vychází. K tomu je třeba nejdříve poznat základní stav informačních technologií auditované organizace a procesy řídící využívání informačních systémů. V druhém sledu je pak nutné podrobit bližšímu zkoumání řídící procesy a toky informací v aplikacích, které poskytují podklady pro finanční výsledky.

Pro auditorské firmy, které nedisponují vlastními specialisty na prověrku základních i aplikačních kontrol v prostředí IT, nabízíme provedení těchto prověrek. Prověrka může vycházet z metodiky auditorské společnosti nebo jsme schopní postupovat podle standardů běžných v auditorské praxi.

V rámci podpory externího auditu můžeme dodávat například služby:

  • Základní zhodnocení kontrol v prostředí IT (IT review);
  • Audity aplikací;
  • Audity dat.

Popis služeb dostupných v rámci popisované spolupráce získáte v sekci katalog služeb.