Volné hodiny

 

V praxi se nám osvědčila dohoda o tzv. volných hodinách. Tento nástroj slouží k pokrytí požadavků, které přímo nespadají pod ostatní plánované činnosti, ale svojí povahou patří do předmětu spolupráce. Jako příklad můžeme uvést:

  • Spolupráce na jiných auditech klienta např. příprava DB pro finanční audit.
  • Prezentace konceptů interního auditu vedení organizace.
  • Školení (licenční politiky, používání zdrojů na internetu, používání Excelu apod.).
  • Oponentura připravovaných směrnic zasahujících do oblasti IT nebo bezpečnosti.

Volné hodiny jsou klientovi k dispozici na jeho vyžádání a pokud je nevyužije nejsou realizovány ani fakturovány.
Pokud klient potřebuje pokrýt jakékoliv požadavky, pak se v rámci nástroje volných hodin, definuje výstup požadavku i rozsah hodin nutných k pokrytí požadavku.