Detailní audity

 

Detailním auditem IT označujeme ty služby, které se obecně chápou a označují souhrnným pojmem „Audit IT“. Detailní audit IT v rámci dlouhodobé spolupráce obvykle trvá 1-3 měsíce v závislosti na plánovaném rozsahu a použitých metodách. Pro provedení auditu může být vhodné využít i auditní nástroje, což se týká především auditů technologických.

V sekci auditní služby popisujeme námi používané rozdělení auditů na jednotlivé kategorie. Popis jednotlivých služeb dostupných v rámci popisované spolupráce získáte v sekci katalog služeb.