Technologické audity

 

Technologické (systémové) audity prakticky navazují na audity aplikační. Narozdíl od nich však technologické audity nezkoumají podporu prověřovaných aplikací podporovaným procesům organizace, ale prověřují především nastavení samotných parametrů technologií a systémů vůči požadavkům interních směrnic či dobré praxi definované v odborné literatuře či standardech.

Mnohdy jsou technologické audity prováděny pomocí nástrojů, které automaticky zjišťují slabiny a navrhují nové úrovně zabezpečení pro auditované zařízení či aplikaci.

  • Audit nastavení DMZ / Firewallů
  • Audit nastavení OS / DB / Aplikací
  • Audity zabezpečení sítí a přístupových bodů
  • Audity pomocí penetračních testů
  • Audit zabezpečení přístupů k systémům
  • Audit nastavení logů
  • Audit vyhodnocování incidentů