Audit dat

 

Audity dat se soustředí především na data / informace uložené v prostředcích IT. Předmětem auditu je ověření přesnosti, úplnosti a integrity dat v jednom či více datových úložišť, které využívají lidé a procesy provádějící hlavní předmět činnosti organizace.

Audity dat využívají specializovaných auditních nástrojů a technik, které jsou obvykle uváděny pod souhrnnou zkratkou CAAT (Computer Assisted Audit Techniques).

Příklady auditů dat jsou služby jako:

  • Audity integrity dat z různých úložišť
  • Audity vyhodnocování logů
  • Audity klientských databází
  • Audity integrity mezi různými datovými zdroji