Audit shody

 

Audity shody porovnávají předmět auditu (převážně celého IT nebo procesů organizace) vůči zavedenému standardu nebo vůči zákonným požadavkům. Tyto audity mohou být prováděny buď jako:

 • Poměření požadavků standardu vůči interní předpisové základně organizace nebo;
 • Poměření reálných postupů buď s interní normou a/nebo přímo s požadavky standardu.

Příklady auditů shody mohou zahrnovat porovnání s následujícími zákony a standardy:

 •  Zákon 365/2000 Sb. o IS ve veřejné správě;
 • Zákon 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů;
 • Zákon 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě;
 • Zákon 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách;
 • ISO 20 000 (ITIL);
 • ISO 27 001 a ISO 27002 (BS 7799);
 • ISO 15 408;
 • COBIT;
 • Skupinové nebo interní směrnice