Výběrová řízení v IT

Organizace výběrových řízení (VŘ) na informační systémy a služby v oblasti IT
Cíl služby: 

Zajistit efektivně výběr optimálních systémů a služeb v oblasti IT

Přidaná hodnota: 
 • Identifikace relevantních požadavků
 • Sestavení podmínek výběrového řízení
 • Organizace výběrových řízení
  • Administrace výběrového řízení
  • Jednání s potencionálními dodavateli
 • Asistence při přípravě implementačního projektu a smluvních vztahů
Výstupy: 
 • Seznam požadavků
 • Dokument poptávky
 • Metodika postupu VŘ
Typ služby: 
Konzultace - IT Governance
Projekty - řízení projektů
Typ klienta: 
Vedení organizace
Oddělení IT
Popis služby

Tato služba je určena organizacím s menším nebo plně vytíženým oddělením IT, které nemá dostatek kapacit nebo zkušeností pro řádné zajištění mimořádných událostí jako je například organizace výběrových řízení.

Podstatou nabízené služby je asistovat organizaci s přípravou a realizací VŘ a vyvarovat se tak častých problémů, které neodborně či ve spěchu vedené VŘ obvykle doprovází.

Prvním a velmi častým problémem bývá dostatečný sběr a vyhodnocení požadavků na nový systém nebo službu, především od uživatelů organizace.

Dalším problematickým bodem, ve kterém jsme připravení přispět svými zkušenostmi je správné sestavení organizačních podmínek VŘ a přetvoření  relevantních uživatelských požadavků do funkčních požadavků na systém či službu.

Dobré zvládnutí předchozích úkolů se naplno projeví při sestavování poptávkových dokumentů, které musí být jednoznačně a úplně definovat požadavky, umožnit potencionálním dodavatelům sestavit nabídky s optimálním poměrem cena/výkon a zároveň zajistit, aby nabídky dodané v rámci VŘ byly jednoduše vyhodnotitelné.

Při jednání s vybranými dodavateli pak dbát na transformací nabízených podmínek do závazných smluvních a implementačních parametrů.

Služba končí uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem, kde navazuje na službu Asistence při implementaci IS nebo na službu Řízení projektů.