SW Management

Optimalizace využívání SW licencí v organizaci (SW Audit).
Cíl služby: 

Zajistit maximální využití vlastněných licencí při minimálních nákladech.

Přidaná hodnota: 
  • Minimalizace nákupu SW na úroveň pro organizaci nutnou;
  • Ujištění o legálnosti používaného SW;
  • Vytvoření přehledné evidence licenčních nákupů;
  • Maximalizace využití licenčních podmínek;
  • Získání přehledu o instalovaných programech;
  • Nástroj na řízení SW managementu;
Výstupy: 
  • Inventarizace licenčních nákupů;
  • Výsledky analýzy vlastněných licencí;
  • Nástroj na evidenci instalací;
  • Metodika procesu SW managementu v organizaci
Typ služby: 
Audit - procesní
Konzultace - IT Governance
Typ klienta: 
Oddělení IT
Oddělení interního auditu
Popis služby

Služba pomáhá zavést proces řízení a správy SW v organizaci. Náklady na licence a související poplatky tvoří od 1/4 až do 2/3 rozpočtu IT a tudíž je oblastí, kde se dá s minimálními prostředky a úsilím ušetřit značnou část nákladů.

Záměrně tuto službu neuvádíme jako SW audit, protože sledování využívání licencí je kontinuální proces, zatímco SW audit je pouhé zhodnocení stavu v době auditu.

Její první částí je audit licencí a instalací v prostředí organizace. K provedení auditu je vhodné využít specializovaných nástrojů. Jsme schopni pracovat s jakýmkoliv nástrojem, který organizace používá. Pokud organizace žádný nevlastní upřednostňujeme nástroj AuditPro, který můžeme po skončení auditu odprodat pro další využití v organizaci.

Druhým a podle nás podstatnějším prvkem služby je zavedení procesu SW managemntu, který dokáže dlouhodobě optimalizovat využití nakoupených licencí a plánování dalších nákupů včetně navazující standardizace sw vybavení, která je již spíše součástí správy konfigurací.

Zavedení SW managementu je obvykle doprovázeno či následně doplněno i o správu HW a standardizaci konfigurací.