Realizace žádosti - ICT v Podnicích

Zpracování investičního projektu v rámci podání žádosti o dotaci v rámci operačního programu podnikání a inovace (OPPI)
Cíl služby: 

Zajistit získání dotace z fondů EU

Přidaná hodnota: 
  • Identifikace slabin IT organizace;
  • Organizace a příprava investičního projektu;
  • Sestavení investičního projektu na základě potřeb organizace;
  • Sestavení žádosti o podporu dle pravidel OPPI;
  • Administrace žádosti u Zprostředkujícího subjektu, agentury CzechInvest.

 

Výstupy: 
  • Registrační žádost;
  • Podnikatelský záměr investičního projektu, včetně všech příloh;
  • Plná žádost.

 

Typ služby: 
Projekty - podnikání a inovace
Typ klienta: 
Vedení organizace
Oddělení IT
Popis služby

Základem služby je příprava  investičního Projektu v rámci operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) programu „ITC v podnicích“ organizovaných agenturou Czechinvest.

Součástí této služby je v přípravné fázi ohodnocení možných rizik a přínosů vyplývajících ze zapojení organizace do programů podpory OPPI, identifikace investic vhodných v rámci podporovaných aktivit programu podpory a hrubá  kalkulace peněžních toků a rentability případného projektu.

Na základě těchto informací se organizace může kvalifikovaně rozhodnout, zda-li investuje do přípravy projektu a žádosti, či nikoliv. Pokud ano, pak v rámci služby připravíme jak samotný projekt, tak formální stránku žádosti o podporu.

Naší výhodou v poskytování této služby je přímá specializace na předměty programů a znalost hodnotících kritérií. Jsme schopni dodat skutečně kvalitní projekty, které přesně odpovídají požadavkům a mají šanci uspět.

Služba samotná je sice ohraničená dodáním podkladů k ohodnocení pověřeným subjektem (agentura CzechInvest), ale samotná spolupráce může pokračovat i v realizační fázi projektů.

V případě pozitivního vyřízení žádosti můžeme poskytnout související služby v oblasti řízení projektů a příprav výběrových řízení.