Zajištění provozu organizace v případě výpadku služeb či krizové situace
Cíl služby: 

Připravit organizaci na rychlé zotavení v případě katastrofy a obnovu jejích služeb jak po stránce technické, tak po stránce organizační.

Přidaná hodnota: 
 • Reálný odhad požadavků na obnovu IT systémů eliminující přehnané požadavky uživatelů; 
 • Identifikace přiměřených odhadů požadavků na dostupnost ze strany oddělení / procesů / pracovníků organizace;
 • Ohodnocení ztrát způsobených nedostatkem podpor  IT systémů v čase pro jednotlivé oddělení / procesy organizace;
 • Navržení BCM strategie a koncepce krizového řízení;
 • Navržení architektury IT odolné proti nedostupnosti;
 • Návrh na optimalizaci obnovy IT infrastruktury vzhledem k časům a prioritám obnovy;
 • Vytvoření dokumentace k BCM včetně přehledových instrukcí pro jednotlivá oddělení organizace.
Výstupy: 

Výstupem služby je zpráva obsahující níže uvedené prvky:

 • Definice kritických bodů oddělení / procesů organizace;
 • Mapování kritických bodů oddělení/ procesů na informační systémy a jejich infrastrukturu;
 • Definice maximální možné doby obnovy pro jednotlivé systémy;
 • Návrh BCM strategie;
 • Návrh změn architektury IT infrastruktury;
 • Návrh organizace krizového řízení
Typ služby: 
Konzultace - IT Governance
Typ klienta: 
Vedení organizace
Oddělení IT
Popis služby

Služba poskytuje způsob zhodnocení a výběru optimální strategie zachování IT provozu v případě výpadku či katastrofy. Tato oblast je ze strany organizace buď nepřiměřeně podhodnocována nebo naopak vede k bezdůvodným investicím. Mnoho organizací přenechává řešení této oblasti pouze na IT, což vede ke komplikacím.

Základem této služby je realisticky odhadnout dopady nedostupnosti IT systémů a možné náhradní procedury, které ovšem musí provést uživatelé těchto systémů. Následně  je nutné odhadnout ztráty z nedostupnosti, které rostou v čase. Teprve poté je vhodné s pracovníky IT uvažovat o optimální strategii zajištění dostupnosti kritických systémů.

Společně se zajištěním IT systémů, je ale nutné naplánovat i splnění netechnologických požadavků jako např. náhradní prostory, komunikace se zákazníky a veřejností a podobně.

Vždy je však nutné uvažovat o investici do zajištění BCM jako o pojistce, která má chránit před dopadem rizika a jeho následků. A pojistné by nemělo přesahovat výši možného plnění v čase.