Audit VKS

Ohodnocení účinnosti existujících kontrol vnitřního kontrolního systému organizace
Cíl služby: 

Zlepšit účinnost VKS organizace.

Přidaná hodnota: 
  • identifikace kontrol v procesech, nejsou-li popsány;
  • optimalizace kontrolních mechanismů organizace.

 

Výstupy: 

Auditní zpráva obsahující:

  • Mapu kontrol v procesech
  • Návrhy na optimalizaci VKS, především:
    • Ohodnocení důležitosti a účinnosti existujících kontrol
    • Identifikace přebytečných / neúčinných kontrol zatěžujícíhc proces.
    • Návrh na změnu existujících nebo vytvoření nových kontrol

 

Typ služby: 
Audit - procesní
Typ klienta: 
Vedení organizace
Oddělení interního auditu
Popis služby

Audity VKS jsou zaměřené na identifikaci a ověření účinnosti kontrolních bodů v procesech. Cílem těchto auditů je tedy ujištění o dostatečnosti kontrol a fungování systému řízení daného procesu respektive organizace.

 

Tyto audity jsou rovněž úzce spojené se systémy bezpečnosti a s manažerskými a reportingovým systémy. Speciálním typem těchto auditů jsou audity bezpečnosti zaměřené na bezpečnostní prvky aplikací.