Aplikační audit

Audit prověřující míru podpory aplikace podporovaným procesům
Cíl služby: 

Zhodnotit míru podpory aplikace podporovanému procesu.

Přidaná hodnota: 
 • Dokumentace ručních a automatizovaných částí procesu;
 • Zhodnocení souladu kontrol aplikace a organizačních kontrol
Výstupy: 

Zpráva obsahující:

 • Schéma aktivit podporovaného procesu a automatizovaných činností;
 • Komplexní popis VKS;
 • Zhodnocení efektivity a účinnosti podpory aplikace pro zpracování procesu.
 • Zhodnocení přiměřenosti kontrolních mechanizmů
Typ služby: 
Audit - aplikační
Typ klienta: 
Oddělení IT
Oddělení interního auditu
Popis služby

Procesní nebo také aplikační audity se zaměřují především na kvalitu VKS a prověřují soulad automatizované činnosti (např. podpory tvorby objednávek nebo podpory výrobních operací) s původními požadavky na kontrolní funkce a rozdělení odpovědností a pravomocí nebo na přesnost a úplnost automatizovaných činností. De-facto jde o ověření účinnosti testů při zavádění těchto systémů do provozu jinou formou. Tedy o kvalitu automatizace procesů hlavního předmětu činnosti organizace.

Níže uvádíme přehled obsahu takových auditů se zaměřením na procesy v IT oddělení:

 • Procesní audity – Řízení IT
  • Efektivita řízení IT,
  • Audity projektů a projektového řízení
  • audit SW managementu (Licenční)
  • Analýzy rizik
  • Audit IT reportingu
 • Procesní audity – Vývoj a implementace
  • Audit výběrových řízení,
  • Audit prioritizace a klasifikace investic do vývoje
  • Audit řízení změn
  • Audit kvality testování vývoje
 • Procesní audity – provoz IT
  • Audity zabezpečení OS/DB/Aplikací/HW
  • Audit řízení dodavatelů a SLA
  • Audit BCM a zálohovacích postupů
  • Audity řízení bezpečnosti
  • Audit podpory uživatelů (helpdesku)
  • Audit řízení konfigurací
  • Audit operačních postupů
 • Procesní audity – Aplikační audity
  • Audit nastavení rolí v aplikacích
  • Audity úplnosti a přesnosti aplikačních procedur
  • Audity efektivity aplikačních kontrolních mechanismů.