Analýza dat

Zpracování dat za účelem získání nových informací
Cíl služby: 

Získat nové informace z existujících dat

Přidaná hodnota: 
  • Získání nových informací;
  • Potvrzení kontrolních mechanizmů;
  • Definice podkladů pro nové řídící nástroje;
  • Ověření platnosti, aktuálnosti a přesnosti existujících dat;
  • Definice nových informací;
  • Vyčištění datové základny.
Výstupy: 
  • Reporty s novými informacemi nad zpracovanými daty;
  • Popis metod nového zpracování dat;
  • Očištěný datový model.
Typ služby: 
Audit - dat
Audit - technologický
Konzultace - technologické
Typ klienta: 
Vedení organizace
Oddělení IT
Oddělení interního auditu
Oddělení řízení bezpečnosti
Oddělení řízení rizik
Externí auditor
Popis služby

 

Služba analýzy respektive ověření kvality dat vychází ze zkušeností našich konzultantů v oblasti definici a optimalizací datových modelů, souvisejících auditních technik (CAAT) a tvorbou a implementací datových skladů a modelů Business inteligence.

Základní službou v oblasti kvality dat je revize existujících datových entit a prověření jejich integrity, úplnosti, přesnosti a spolehlivosti. Výsledkem je kromě korekce obvyklých a zjevných chyb v záznamech návrh nových datových modelů respektive standardizace datové základny.

Samotná realizace nového datového modelu pak eliminuje případné redundance datových úložišť, případně definuje vztahy a pravidla synchronizace mezi primárními úložišti datových polí a dalšími jejich obrazy na jiných místech.

Takto konsolidované datové struktury jsou pak snáze využitelné pro jakékoliv složitější využití, jako je tvorba datových skladů, využití v MIS a reportingu respektive v nástrojích business inteligence.

Doplňkovou službou je ověřování platnosti a spolehlivosti dat pomocí externích dat a následná další standardizace pomocí tvorby číselníků respektive napojení na externí datové zdroje. (př. Standardizace PSČ, evidence sídel nebo IČ apod.)